El matrimoni va cedir l’espai amb la condició que es convertís en un equipament per al barri. Ara, la Fundació Apelles Fenosa, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern Balear han organitzat l’exposició per donar a conèixer la vida de la parella que hi va viure fins a la Guerra Civil, quan van exiliar-se als Estats Units i l’espai es va llogar al Consolat de Dinamarca.

Segons Fina Duran, comissària de l’exposició, “el matrimoni va tenir un pes bastant important, molt reconeixement internacional… i en canvi aquí hi ha una gran desmemòria sobre el que havien fet “. La mostra es podrà veure fins al 18 de desembre, dissabtes i diumenges al matí.

Un nou equipament per a Vallcarca

L’edifici del Consolat de Dinamarca va ser cedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament a la tardor de 2015 per un període de 15 anys prorrogables per a ús com a equipament cívic o casal de barri. De fet, actualment s’estan realitzant les obres de rehabilitació, que es preveu que acabin el 2017, amb l’objectiu de crear un centre cívic per al barri, un projecte que es va decidir amb un procés participatiu. Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, assegura que les obres seran senzilles, ja que l’estructura de l’edifici es troba en bon estat.

El barri de Vallcarca guanya un nou espai, però en podrà guanyar més a partir d’ara, perquè el govern municipal obrirà un concurs internacional d’idees per definir la futura ordenació urbanística de la part més afectada per la Modificació del PGM Hospital Militar-Vallcarca. El concurs pretén reactivar diverses zones del barri que des de l’any 2002 es troben aturades. Aquest mes de novembre hi haurà la primera jornada oberta a la ciutadania per conèixer les reflexions dels veïns i la previsió és que durant el gener de 2017 els equips lliurin les propostes per al futur dels equipaments del barri.