La sisena edició de la Poblenou Open Night ha tingut lloc aquest divendres a 47 espais que han organitzat diverses activitats entorn de la comunitat creativa. Des de les set del vespre fins a la una de la nit s’han pogut visitar una varietat de locals que s’han agrupat en els àmbits següents:

  • Galeries d’art, museus i centres de creació
  • Cotreball, “hubs” i centres de formació
  • Estudis de disseny, comunicació i producció
  • Sales de concert, promotores musicals i teatre
  • Botigues i activitats d’oci
  • Hotels i hostals
  • Bars, restaurants i delicadeses

Entre les activitats més destacades hi havia la que ha ofert el Centre Universitari de Disseny de Barcelona BAU, amb una performance audiovisual de projectes immersius d’un dels màsters que es pot cursar a aquest espai. A la galeria d’art La Plataforma també s’ha pogut veure una intervenció mural de diversos artistes que han culminat la seva obra en directe durant l’Open Night. I a l’Hotel SB Glow s’ha programat conjuntament amb la Casa Àsia la projecció de la pel·lícula iraniana ‘Pastarioni’.

Exposició a la galeria d'art La Plataforma durant l'Open Night