La Brigitta s’adona que les Tres Torres és un barri bastant sorollós, transitat, amb moltes obres i poques zones verdes.