La Piluca, veïna de les Tres Torres, fa una petició molt concisa: fa falta que arribi el metro al barri.