La Lourdes no se sent segura passejant amb les seves filles quan hi ha gossos deslligats ni tampoc travessant el carrer de Ganduxer.