Els veïns i veïnes expliquen que està fragmentat en dues zones força diferenciades, dividides per dues gran artèries: Via Augusta i General Mitre. I que això marca els diferents perfils de residents.