Les avantatges de Montbau, segons aquests veïns, superen les mancances.