El desplegament previst per a 2012 preveu optimitzar recursos i donar un millor servei al ciutadà. La ciutat compta, a finals d’abril, amb un total de 421 punts de connexió Wi-Fi gratuïts distribuïts per tot Barcelona, d’una banda, entre equipaments com biblioteques, centres cívics o centres esportius municipals, que sumen un total de 217; i de l’altra entre la via pública, parcs i platges, que sumen 204 punts de connexió. A

Això suposa un increment de 100 punts de connexió al carrer en els darrers mesos. Entre els criteris que ha aplicat l’Ajuntament per ampliar la xarxa, hi ha poder garantir la presència del servei al major nombre d’equipaments del territori, garantir un mínim de dos punts de connexió per barri i estendre el servei a l’exterior segons els criteris que dicta el regulador (CMT).

La decisió de l’Ajuntament d’incrementar l’oferta del servei a la via pública es fonamenta que més del 50% dels usuaris accedeixen al servei des de punts ubicats a la via pública, platges o parcs de la ciutat, dada que augmenta significativament durant els mesos de bon temps.