És la vida quotidiana dels grans genis que van orquestrar la revolució digital. Bill Gates, el fundador de Microsoft, els fundadors d'Adobe, John Warnock i Chuck Geshke, o l'artífex d'Apple, Steve Jobs, que és el protagonista de l'exposició. GUILLEM BORRELL "Tenia detalls molt curiosos, com això de deixar que les mascotes dels empleats fossin amb ells a la feina. Deia que realment el risc d'infart, amb la interacció amb un animal, es redueix molt." L'exigència de la feina feia que alguns s'emportessin els nadons a les oficines. I després de nits senceres programant es produïen imatges com aquestes: una taula plena de paquets buits de menjar xinès o un partit de bàsquet a la matinada per relaxar-se. La mostra, que atreu turistes fans d'Apple, capta la faceta més humana del geni de la tecnologia. SABATINO EMMERZAEL "It's not just Steve Jobs the God, it is Steve Jobs as a human. That's really nice to see. And also this kind of stories, that's what I really like." "No és només Steve Jobs com un déu, sinó com un humà. Això és bonic de veure, així com les històries que hi ha al darrere, són el que m'agrada." STEPHEN BRENNAN "It's interesting to see the human input that was involved in the creation of apple, and how he went tacking the idea of wanting to improve the human race and applying it to technology." "És interessant de veure la relació entre el factor humà i la creació d'Apple. Com Jobs volia millorar la raça humana tot aplicant-hi la tecnologia." En un ambient tan competitiu, envoltat de secrets i innovació constant, la frustració i el pànic es barrejaven amb el joc i la distensió, com en aquesta partida de futbolí. Les vacances no eren ben vistes i quan un treballador tornava d'uns dies de descans, els companys li omplien l'escriptori de papers. El lema era clar: treballar per construir una tecnologia que canviaria el món.