Som al centre de processament de dades de l'Ajuntament. Aquí s'emmagatzema tota la informació de la ciutat. És un espai blindat, tot i que part dels catàlegs es poden trobar a Internet. Són bàsicament dades estadístiques, urbanístiques i econòmiques. L'objectiu és que tothom pugui fer-ne ús. SERGI JEREZ, director d'Administració Electrònica de l'Ajuntament "Considerem que les dades s'han d'obrir, i s'han d'obrir perquè la gent faci coses amb aquestes dades. Quantes més tinguem més fàcil serà que els reutilitzadors d'aquestes dades facin coses." Bona part d'aquesta informació prové del padró. També dels censos municipals. Hi trobem des de mapes topogràfics fins a xifres de demografia. Donen informacions com quin és el barri més poblat, quants comerços han obert aquest any o els espais buits que hi ha a la ciutat. Eixos.cat és una empresa barcelonina que treballa amb tota aquesta informació. DAVID NOGUÉ, soci d'Eixos.cat "Serveix per assessorar tots aquells que volen prendre algun tipus de decisió econòmica relacionada amb el territori, invesors que busquen un lloc per posar un negoci, emprenedors..." La majoria de vegades el resultat és un mapa que ajuda els clients a prendre decisions com, per exemple, on obrir un nou negoci. CARLOS CARRASCO, soci d'Eixos.cat "Són estudis de localització que, amb totes les dades que tenim disponibles, més les nostres que hem recollit, com les de l'Open Data de l'Ajuntament de Barcelona, les creuem i generem informació de més valor per a l'usuari." Aquesta informació després la pengen a Internet, oberta a tothom, i fan créixer d'aquesta manera la base de dades públiques.

L’objectiu del portal OpenData és fer més transparent la gestió de l’administració i que tothom puguin fer ús de tota aquesta informació. Són bàsicament dades estadístiques, urbanístiques i econòmiques. Bona part d’aquesta informació prové del padró i dels censos municipals. Hi trobem des de mapes topogràfics fins a xifres de demografia, que donen informacions com quin és el barri més poblat, quants comerços han obert aquest any o els espais buits que hi ha a la ciutat.

Eixos.cat és una empresa barcelonina que treballa amb tota aquesta informació i en genera de sobres, que després penja a Internet. D’aquesta manera, creix la base de dades pública.

L’Ajuntament es proposa obrir a l’ús públic tota la informació territorial bàsica: mapes topogràfics, administratius, urbanístics, cadastrals… amb tots els carrers, els usos del sòl i l’edificació. També totes les dades de demografia dels barris i districtes, amb xifres d’habitants per sexe, edat, origen, etc.