numberle wordle números

Primer va ser el Paraulògic i, després, va aparèixer el Worlde per revolucionar el joc de les paraules a internet. Des d’aleshores, s’han convertit en dues de les plataformes preferides dels usuaris a Catalunya per passar l’estona esbrinant les paraules amagades. Després de fer-se virals, han anat apareixent nous jocs força similars com el Numberle. Els que hi juguin tenen el mateix objectiu que al Wordle, però no pas amb lletres, sinó per descobrir quins números s’amaguen al darrere dels quadrats blancs.

La dinàmica és igual a la del Wordle: l’usuari té sis intents per introduir cinc xifres per fila. Si alguna de les xifres de la primera fila coincideix amb una dels amagades i, a més a més, es troba en la mateixa columna, es marcarà la casella de color verd. Això voldrà dir que s’haurà encertat el número. Si la xifra es troba en el número amagat però en una altra columna, en aquest cas es marcarà en ocre. En canvi, si alguna de les xifres escrites no es troba en el número amagat quedarà de color gris.

Aquest joc es pot jugar tant a l’ordinador com al telèfon mòbil. Cada dia hi haurà un nou número i, per tant, podràs jugar tots els dies que vulguis.

Altres jocs: el Nerdle, el Letterle…

La moda del Wordle ha suposat un punt d’inflexió en la creació de nous jocs digitals, tant amb paraules com amb números. És el cas del Nerdle, per a aficionats als càlculs matemàtics, o el Letterle, un joc molt més senzill que no pas el Wordle. En aquest cas, es tracta d’encertar la lletra del dia entre totes les de l’abecedari.