6,5 graus en l'escala de Richter. És la magnitud del sisme més gran que ha patit mai Catalunya. Era l'any 1428 i va provocar centenars de morts. A Barcelona, tot i ser lluny de l'epicentre, va fer caure el rosetó de l'església de Santa Maria del Mar. Des de llavors, Barcelona no ha patit l'efecte de cap terratrèmol significatiu. Els sismogrames només han registrat moviments lleus. XAVIER GOULA, cap de l'àrea de sismologia de l'Institut Geològic de Catalunya "Els terratrèmols que passen actualment són petits. De tant en tant n'hi pot haver algun que causi algun ensurt i que s'arriba a percebre". El mapa sísmic espanyol estableix que Barcelona té un risc baix de patir un terratrèmol. Per això la normativa estatal només obliga que els edificis siguin capaços de resistir un sisme d'aproximadament cinc graus en l'escala de Richter. Una norma que es va establir durant els anys 70 i que, per tant, només s'aplica en els immobles que es van construir després, que són un de cada quatre dels que hi ha a la ciutat. Si hi hagués un terratrèmol de consideració... AGUSTÍ OBIOL, catedràtic d'Estructures de l'UPC "Amb els edificis que estan projectats d'acord amb la norma sísmica bàsicament hi hauria trencaments menors d'elements constructius: d'envans, de vidres i poca cosa més. Amb els edificis que no estiguin habilitats, segurament acabarien a terra". Els edificis de l'Eixample antic, per dir-ho així, en cas d'un sisme sever, les passarien molt magres". La probabilitat que es produeixi un terratrèmol destructor, però, és sumament petita. I el cost d'adequar els edificis antics és tan alt que fa que ni es plantegi aquesta possibilitat. L'església de Santa Maria del Mar ha aguantat dempeus més de sis segles i res no fa pensar que això hagi de canviar.

 L’Institut Geològic de Catalunya assegura, però, que és pràcticament impossible que es pugui produir un terratrèmol com el del Japó. A Catalunya gairebé cada dia hi ha algun petit sisme sense importància. L’últim terratrèmol destructor que hi va haver al país va ser l’any 1428, amb epicentre a la Garrotxa. S’estima que la seva intensitat va ser de 6,5 graus a l’escala de Richter.