Què és el temps?

Prop de 300 nenes i nens de primària han participat en l’activitat lúdica participativa de reflexió sobre el concepte del temps i els usos que en fem i que volem fer d’aquest temps. Un taller emmarcat dins les activitats de Barcelona com capital mundial de les polítiques del temps.

Com fas servir el teu temps?