Amb l’ajuda de tècnics del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, nens i nenes de l’Escola Patronat Domènec han dissenyat com els agradaria que fos el seu pati. Han fet d’arquitectes per un dia i han dibuixat al plànol els espais i objectes del pati.