Els perills de la pols

Si bé es tracta d’un contaminant natural, la pols sahariana provoca força maldecaps. Pel que fa a la contaminació, en tractar-se de partícules pesants, en total sobre Barcelona en aquest episodi s’han comptabilitzat 150 tones de pols en suspensió, aquesta pressiona i es barreja amb altres contaminants, com per exemple el diòxid de nitrogen, i tot plegat fa que la contaminació sigui més perillosa per a la salut del ciutadà. Fins i tot alguns estudis apunten que l’índex de mortalitat amb presència de pols sahariana augmenta fins a un vuit per cent. Segons els models predictius, el núvol de pols del Sàhara té tendència a marxar de la costa i no es preveu que s’hagi d’activar cap preavís per contaminació.