Els estudiants de primer d’ESO de l’Institut Bosc de Montjuïc han estat els primers a participar en el programa educatiu de lluita contra el mosquit tigre. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer aquesta espècie, saber com detectar-la i com limitar-ne la proliferació. El projecte s’ha iniciat coincidint amb la temporada de vigilància i control d’aquest insecte, que es realitza de forma continuada entre els mesos d’abril i novembre i que coordina l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Aquesta iniciativa pretén combinar l’accés al coneixement sobre el mosquit tigre, les habilitats en ciència ciutadana i participativa, i l’aprofundiment en l’entorn més pròxim. El primer centre educatiu de Barcelona que hi ha participat ha estat l’Institut Bosc de Montjuïc, que està situat en una zona on es donen les condicions propícies perquè el mosquit tigre pugui criar.

Els estudiants han fet cinc sessions en les quals han treballat la teoria i la pràctica, tant amb els seus professors com amb tècnics i experts en plagues. La iniciativa ha inclòs un treball de camp, de manera que els joves han adquirit competències sobre el mosquit tigre, i també en la realització de mapes i l’ús de cartografia.

A més, l’alumnat ha treballat amb l’app mòbil Mosquito Alert“Havíem d’enviar una foto del lloc i contestar unes preguntes per saber si hi havia aigua, si havíem trobat mosquits….”, explica l’alumna Jennifer Castells. Aquesta aplicació és un projecte de ciència ciutadana coordinat per les institucions ICREACEAB-CSIS i CREAD, impulsat per l’Obra Social la Caixa. L’Agència de Salut Pública de Barcelona combina la informació sobre el mosquit tigre d’aquesta app amb les dades de l’agència per poder aplicar les diferents actuacions de control a la ciutat.