La previsió del Consorci d'Educació de construir una escola al districte que acabi absorbint l'actual Escola Ausiàs March ha acabat en un plenari extraordinari. L'oposició en bloc defensava una proposició amb dos punts destacats: d'una banda, garantir la continuïtat de l'Ausiàs March i, de l'altra, afavorir la creació d'un institut nou al solar del carrer d’Anglesola, justament on el Consorci vol construir el centre de primària. La proposta dels grups, però, compta amb el suport de les AMPA. Meritxell Lázaro, presidenta de l'AMPA Ausiàs March “Sobretot les reivindicacions continuen sent, que mantinguin les escoles del barri que ja existeixen, que hi hagi una reivindicació pública de qualitat i que es construeixi un institut al carrer d'Anglesola, o bé, com s'està parlant, d'un institut escola.” La proposició es va aprovar sense el suport dels grups de govern, ja que, segons el regidor, la prioritat del districte és augmentar de manera immediata l'oferta de places públiques al districte. Agustí Colom, regidor de les Corts “Avui el que nosaltres hem hagut de decidir era, si ubicàvem un nou bolet en una de les escoles públiques del districte o el que feiem era crear una escola nova. Fer cas de la proposició, voldria dir no utilitzar aquet nou espai i deixar en una situació d'impàs el fet de construir una nova escola.” L'escola nova Anglesola començarà, doncs, de manera provisional a l'edifici de l'actual biblioteca de Can Rosés, tot i que l'Ausiàs March podrà continuar acollint alumnes de P-3 fins que es produeixi el trasllat definitiu, segons el districte.

Tots els grups de l’oposició -ERC, Ciutadans, Grup Demòcrata, PP i la CUP- van presentar aquest dimecres una proposició per obligar al Consorci d’Educació de les Corts a replantejar-se les previsions que té per a l’escola púbica de les Corts. Uns canvis que començarien el curs vinent i que afectarien directament l’Escola Ausiàs March actual.

La idea del Consorci és que el centre nou que es construeixi acabi absorvint -quan estigui enllestit- els alumnes de l’Ausiàs March, i és aquí on ha topat amb les reticències dels grups i de les AMPA del districte, en especial la de l’escola afectada, que fa temps que demanen que l’escola no es tanqui progressivament.

La proposta dels grups consistiria a mantenir el centre de primària Ausiàs March, construir un institut de secundària al solar del carrer d’Anglesla i buscar un emplaçament nou per a un centre de primària. Tot i que la proposta es va aprovar per majoria, no va tenir el vistiplau dels grups de govern, que consideren que ara per ara la prioritat és augmentar les places públiques del districte i que això requereix tirar endavant ja la nova escola i evitar així que cap centre comenci amb un curs bolet, com sí va passar el curs passat.