El Casal de Barri Torre de la Sagrera ha estat un equipament molt desitjat, que hauria d’haver obert al públic a finals del 2016. Les obres es van retardar un any però, finalment, el mes de novembre la federació d’entitats que gestionarà l’espai va rebre les claus de l’edifici. Tot i això, l’equipament encara no funciona.

Arnau Cristóbal, secretari de la Federació Torre de la Sagrera, explica que esperaven poder començar les activitats al gener, però que s’han trobat que faltaven alguns permisos i altres detalls com l’alarma de prevenció d’incendis, que no estava connectada. “Després d’un any d’espera per les obres, ara també ens trobem que falten llicències i assegurances que s’havien d’haver previst”, afegeix Josep Barbero, membre de la Comissió d’Equipaments de l’Associació de Veïns de la Sagrera.

Però els gestors diuen que el problema més greu és la manca de la subvenció que els ha d’arribar de l’Ajuntament -i que depèn de l’aprovació del pressupost municipal, que encara està pendent-. Aquest ajut és imprescindible per poder contractar el personal necessari per oferir activitats al veïnat: un coordinador, dos informadors i un dinamitzador per programar les activitats. “No sabem què fer i no podem posar recursos propis perquè no podem disposar-ne. Per tant, estem esperant que arribi la subvenció per poder arrencar de debò”, explica Jaume Mates, president de la Federació Torre de la Sagrera.