El mes de desembre el Consorci d’Educació de Barcelona va demanar a totes les escoles que van patir desperfectes, arran de les càrregues policials de l’1 d’octubre, que els fessin arribar la denúncia que havien presentat als Mossos d’Esquadra. En total han recollit 56 denúncies per desperfectes, que sumen 147.000 euros.

La factura de l’1 d’octubre als col·legis electorals pel que fa als desperfectes ocasionats per les càrregues policials suma un total de 147.000 euros. El Consorci d’Educació de Barcelona ja va demanar el mes de desembre que totes les escoles afectades, unes 56, els fessin arribar les denúncies que havien presentat davant dels Mossos d’Esquadra. Ara, un cop s’han reunit totes les denúncies, el Consorci d’Educació de Barcelona les farà arribar a les asseguradores. En el cas de la ciutat, per exemple, totes les escoles de primària treballen amb la mateixa asseguradora. Aquests 147.000 euros són 40.000 més dels que s’havien calculat en una primera avaluació. La xifra fa referència al mobiliari malmès, sobretot portes i armaris trencats. A tot el país, Ensenyament quantifica els desperfectes en 300.000 euros.