Ciutat Vella és un districte amb característiques particulars, i això influeix, i molt, en la salut dels seus habitants. És el districte amb més densitat de població, amb més població estrangera, amb menys renda per càpita i amb menys esperança de vida. Aquests indicadors socioeconòmics marquen les necessitats dels seus veïns. Analitzem la incidència de malalties, la salut mental, el consum de drogues i els embarassos adolescents del districte.