Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519)
Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519)

Leonardo da Vinci va néixer a un poblet prop de Florència l’any 1452, com a fill il·legítim d’un notari i una pagesa. Aquest és el primer punt important a tenir en compte per poder entendre la seva vida, ja que això el va condicionar molt: no només va viure separat de la família oficial del seu pare, sinó que tampoc no va tenir accés als privilegis que això significava: estudis, herència, etc. El fet de no poder accedir als llibres de llatí i grec (quelcom bàsic en la formació de llavors) va fer que s’aboqués per complet a l’estudi de la natura i, això, que en un principi era un desavantatge, es va transformar en un avantatge ja que el va transformar en el primer científic modern, el fundador del mètode empíric, ja que es basava en allò que observava (que podia mesurar i pesar) per extreure’n després les lleis generals.