– De la via cap avall, la Vilanova del mar
– Barcelona Beatles Weekend
– Avery’s Blues