L’Esther Vivas parlar de la maternitat entesa com a reivindicació política i cultural.