El fet de tenir un gat ha portat Marcos Isamat a convertir la ciutat de Barcelona en un mena de planeta felí. Bcn.gat és un llibre d’il·lustracions que ens mostra la mirada particular d’aquest dibuixant.