700 m2 per córrer, jugar, saltar i fer forats a terra amb total llibertat. És la primera gran àrea d’esbarjo per a gossos de Barcelona, ubicada entre la Meridiana i la via Favència, i la primera d’un pla municipal que preveu que de cara a 2018 cada districte en disposi d’una.