La Biblioteca Joan Miró és un exemple d’eficiència energètica. A la seva coberta hi ha 276 mòduls fotovoltaics que que cobreixen el 80 % de la seva despesa habitual. Les millores en climatització i enllumenat permetran millorar el confort de les 700 persones que la visiten a diari i estalviar 12.000 euros l’any en la seva factura elèctrica.