L’alerta es va activar dijous passat enmig de l’episodi de calor, després de detectar en diverses estacions de control de la qualitat de l’aire que es superaven durant una hora els nivells permesos de diòxid de nitrogen (160 micrograms cúbics) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Va ser entre les 10 i les 11 h als aparells situats a Gal·la Placídia i al carrer de València amb el Comte d’Urgell. A més, les previsions meteorològiques indicaven que no es milloraria la dispersió de la contaminació.

Les recomanacions d’avís preventiu, és a dir, per evitar arribar a la fase de contaminació ambiental, es van decretar des de dijous i fins aquest matí. Es tracta de defugir l’ús del vehicle privat i agafar el transport públic per fer desplaçaments per la ciutat, o bé anar a peu o en bicicleta pels carrers menys transitats. Fins i tot, es recomana evitar fer desplaçaments, i apostar per treballar des de casa si és possible.

Un avís preventiu és la fase prèvia a una possibilitat d’episodi ambiental, sense l’episodi s’hagi de produir necessàriament. En casos d’avisos preventius, els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en suspensió són moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar en les hores immediates.

El Departament de Medi Ambient és qui declara l’avís preventiu i la següent fase, en cas que s’hi arribi, la d’episodi ambiental de contaminació. Aquest següent pas es declara quan la concentració d’algun contaminant és més elevada, per la dificultat de dispersió i ventilació d’aquests elements, o per una intrusió de pols d’origen africà. Les ciutats densament poblades són les més afectades, declarades zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).