Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) trenca amb el tòpics que predominen en el s circuits acadèmics i animalistes segons els quals l’aquariofília és negativa per la conservació dels peixos perquè sobreexplota les poblacions natives d’aquestes espècies i també causa un dels problemes principals de pèrdua de diversitat del nostre planeta que és la introducció d’espècies exòtiques