Amb Carmen Plasencia, directora general de l’empresa biotecnològica Aromics del Parc Científic de Barcelona, hem parlat sobre un fàrmac contra el càncer provocat per l’amiant. L’amiant és un material utilitzat sobretot a la construcció, i prohibit als països de la Unió Europea. La Organització Mundial de la Salut estima que 125 milions de persones estàn avui dia exposades laboralment al amiant.