Mar González és mediadora de lectura, experta en disseny de projectes i en literatura infantil. Va començar a treballar en contextos educatius de màxima complexitat i a partir del 2003 la literatura infantil va entrar a la seva vida. Des de llavors, i en exclusiva des del 2010, s’ha dedicat a aquest món. Té clar que els seus enfocaments són cap a la infància, però també cap als altres professionals. Entre altres coses, és formadora en literatura infantil i juvenil i mediació lectora, participa i coordina el Grup d’expertes La Cadireta Blava, que es reuneix a Casa Anita i col·labora de manera freqüent amb alguns CRP. També és una de les fundadores de l’Assocació Maneno.

Escolta el pòdcast, aquí: