Què pregunten els usuaris, des d'on i què fan després de rebre la resposta. És tota la informació que agrupa Yahoo Clues, l'última aplicació creada i desenvolupada al laboratori d'investigació que l'empresa té a Barcelona. Permet estudiar les tendències del mercat o averiguar el públic objectiu d'un producte, per això analitzen dades de centenars de milions de persones. RICARDO BAEZA, vicepresident d'investigació de Yahoo "Si sabemos que quieren comprar un pasaje para viajar encontramos a todas las personas que quieren y las ayudamos en su experiencia común para que lo hagan más rápido." Fa cinc anys l'empresa es van instal·lar a Barcelona buscant un lloc atractiu per treballar. Des d'aleshores, un equip d'informàtics de vint nacionalitats diferents, dissenya noves aplicacions. RICARDO BAEZA, vicepresident d'investigació de Yahoo "Barcelona tiene la ventaja que es una ciudad fácil de agrupar talentos. Mucha gente quiere venir a vivir aquí por el tiempo, la comida...". Aquesta només és la primera etapa d'un projecte que continua creixent. Algunes de les properes idees són crear una nova classificació per al correu electrònic o pensar en nous sistemes d'Internet per a la telefonia mòbil.