Les comissions de la Xarxa va començar a funcionar a partir d’unes comissions de treball, uns grups autoorganitzats d’anàlisis, reflexió, coordinació i de proposta i seguiment de projectes. Aquestes comissions les formen unes 60 persones, que es troben com a mínim una vegada al mes. Hi participen veïns i veïnes, membres d’entitats i professionals d’entitats privades i d’alguns serveis públics. La participació és totalment voluntària i només cal disposar d’una mica de temps per compartir. La Xarxa s’estructura en projectes, als quals poden prendre part els veïns a qui els agrada més l’acció.