És la reconstrucció virtual en 3D dels bronquis d'un pacient que podria tenir càncer. Es fa a partir d'imatges que envia l'hospital i ajuda els metges a determinar si poden fer-li una broncoscòpia. És a dir, si poden introduir-li un tub amb una camara per la tràquia, per arribar als nòduls i fer una biòpsia. Això permetrà saber si són cancerígens. JAN ROSELL, investigador de la UPC "Si podem arribar el metge té més confiança, perquè està assessorat i per tant és un procés més ràpid." Les broncoscòpies virtuals que es feien fins ara traçaven el camí que havia de seguir la càmera, però no garantien que l'aparell pogués arribar fins al nòdul. Una novetat que el nou sistema fa possible, perquè té en compte la mida de l'aparell i els moviments que pot fer una vegada dins del cos del pacient. JAN ROSELL, investigador UPC "Abans hi havia altres mètodes que indicaven si hi havia una camí, però nosaltres garantim que si hi ha un camí el broncoscopi hi podrà arribar." MARTA GASTON "Aquest nou sistema és el resultat d'un projecte de tres anys entra la UPC i l'hospital de Bellvitge. Ara es començarà a provar en pacients i s'esperen resultats per a l'any que ve. Us ho ha explicat des de la UPC, Marta Gaston."

El sistema guia el metge i li indica el camí més factible per accedir a la lesió pulmonar perifèrica que pot contribuir a detectar un possible cas de càncer, des de la tràquia, mitjançant la broncoscòpia. D’aquesta manera s’eviten possibles riscos per al pacient i exploracions innecessàries. Les lesions que es poden detectar amb aquest mètode són els nòduls més petits situats en les ramificacions dels bronquis.

El sistema, amb el qual es pot avançar i millorar el diagnòstic del càncer de pulmó, permet als metges decidir amb més seguretat si la broncoscòpia real pot ser útil o no, evitant així molèsties als pacients. Actualment ja es practiquen broncoscòpies virtuals que permeten explorar les lesions pulmonars a partir de la reconstrucció en 3D de la zona.