JORGE CAMPOS, tallista escultor "Al matí vinc per allà més o menys a les 10 h. Tinc tot el material dintre de la Batlló, el trec i vaig muntant-lo. Jo vaig ser aprenent d'un company que era tallista escultor i vaig entrar d'aprenent. Es feien molts mobles i moltes coses i allò era el que donava, diguéssim, els cèntims. Aquí, un dia vaig venir per aquí i vaig dir, ostres a mi m'agradaria posar-me a fer-me amb una façana així, aquesta la Batlló, la Pedrera, i alguna peça de Barcelona a baix. I vaig venir aquí i dic, miri, jo faria això. I és una família, és un lloc, on m'han donat molta oportunitat per poder treballar. I tinc necessitat, la Batlló m'ha donat les oportunitats i jo sóc aquí, amb un banc, i estic com un rei. Treballo, faig les coses però de meravella i dono gràcies de poder fer això. I això és el principal. I, a més, on aniria, jo? Jo no sé anar a jugar al "remigio", perquè no tinc aquestes formes, jo. La forma meva és estar amb un lloc treballant, sigui aquí, sigui al Tibidabo, sigui on sigui. Ara dóna l'oportunitat que aquí, gràcies a la Batlló, estic fent el que jo vull".