El sindicat Comissions Obreres ha presentat el seu Mapa de l’Atur a Catalunya de l’any 2010. Tarragona és la província amb més parats (19,8%), seguida de Girona (19,4%), Barcelona (18%) i Lleida (14,5%). La taxa global de Catalunya és de 18,1%.

Segons l’estudi, els homes joves i amb estudis bàsics són les persones que tenen més dificultats de sortir de les llistes de l’atur. La formació, per tant, segueix sent garantia per mantenir-se en el mercat de treball. Els homes tenen una taxa del 19,4% i les dones del 16,6%.

Si ens fixem en les persones amb estudis superiors, per primer cop, la taxa d’atur de les dones és més baixa que la dels homes. Les persones estrangeres tenen una taxa d’atur que supera àmpliament la mitjana catalana, d’un 30,5%.

La població desocupada que no té cap tipus de cobertura econòmica ha augmentat un 32,1% i ja són 103.523 les persones desprotegides.