(ACN/Redacció) El Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha emès un comunicat de condemna a les accions de boicot que l’Organització Juvenil Socialista (OJS) ha dut a terme contra Sílvia Carrasco, professora d’antropologia a qui acusen de transfòbia. El col·lectiu va penjar al febrer cartells a l’aula en contra de Carrasco i aquest dimarts mig centenar de persones van presentar-se a la porta de la classe per obligar que se suspengués.

En el comunicat, el Deganat lamenta els fets, “així com qualsevol altra acció que intenti coartar o limitar la llibertat de pensament del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis del centre”. Ha reprovat també tota acció discriminatòria o discursos de rebuig cap al col·lectiu LGTBIQ+, i ha assegurat que la Facultat de Filosofia i Lletres “es defineix pels feminismes plurals i diversos”.

El mes passat, l’alumnat de la universitat va assenyalar Carrasco amb l’enganxada de cartells i pintades als passadissos amb el lema “Alerta TERF” (“feminista radical transexcloent”), perquè consideren que té un discurs transfòbic. En aquella ocasió, l’organització Docents Feministes per la Coeducació (DoFemCo), de la qual n’és vicepresidenta, ja va emetre un comunicat de suport i defensa a la professora. 

Després de la protesta d’aquest dimarts, que va impedir que es pogués fer la classe, Carrasco va expressar mitjançant el seu compte a X que està rebent una “persecució política” i que la seva llibertat d’opinió i expressió es veia “qüestionada”. Per la seva banda, l’OJS va assenyalar la institució universitària “perquè és el marc on es desenvolupa aquest gir reaccionari”.

“Oferir eines per formar l’alumnat”

El Deganat ha assegurat que el seu objectiu és oferir eines suficients a l’alumnat per tal que es formi al voltant de les desigualtats per raons de gènere i sexualitat, i sigui capaç d’analitzar els discursos relacionats amb la construcció i l’expressió d’identitats de gènere. L’equip conclou assegurant que a la facultat s’hi acull i s’hi acollirà “tota la ciutadania compromesa amb la no-discriminació, amb una mentalitat oberta i amb la voluntat de cultivar l’observació i l’anàlisi crítiques”.