DARLIS RODRÍGUEZ "Tengo un hijo pequeño y hemos tenido que recurrir a Càritas porque en la situación que estamos no podíamos seguir, encima no teníamos papeles, y hemos ido a Càritas a pedir ayuda y la verdad es que nos estan ayudando mucho." Des de divendres el Darlis i dues persones més que també es troben en una situació de risc d'exclusió social, realitzen tasques de jardineria al cementiri de Montjuïc. S'hi estaran tres mesos gràcies a un conveni que han signat Càritas i Cementiris de Barcelona. L'objectiu és que tinguin una oportunitat de reinserir-se en el mercat laboral. Cada cop són més les famílies amb fills que no tenen pràcticament ingressos i gairebé el 70% de les persones ateses estan a l'atur. En els darrers 4 anys el nombre de persones que necessiten l'ajuda de Càritas s'ha més que duplicat i l'any passat va arribar a les prop de 58 mil. Això també ha fet necessari augmentar el pressupost, gràcies a les donacions però també a la venda de patrimoni. JORDI ROGLÀ, director de Càritas "L'any passat vam tenir que realitzar patrimoni per aproximadament un milió d'euros, que és aproximadament el que portem el que va d'any." La dada més preocupant és a més l'índex de menors d'edat atesos, que ja suposen el 35%. Per això els infants centren bona part dels esforços de Càritas. L'altre eix són les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer o la hipoteca. El servei de mediació a l'habitatge ha atès més de 600 llars i el 42% dels conflictes s'han resolt de manera satisfactòria.

Un dels principals eixos d’actuació de Caritas és  l’acompanyament dels aturats en la recerca d’una feina. Per això ha signat un acord amb Cementiris de Barcelona per afavorir l’ocupació en aquells col·lectius de persones que més noten la crisi perquè puguin formar-se i seguir mantenint el lligam amb el món laboral malgrat estar a l’atur. Tres persones vinculades a la diòcesi han començat, aquest 1 de juny, a treballar al cementiri de Montjuïc, on fan tasques de jardineria. El conveni de col·laboració permet la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social fent tasques de jardineria i neteja, de paleta i d’atenció al públic als cementiris de Barcelona, durant quatre hores al dia durant cinc setmanes. Durant un any, que és la vigència del conveni, diverses persones vinvulades a Càritas podran realitzar aquests serveis.

Aquest acord també serveix per facilitar l’accés als serveis funeraris a les persones amb escassetat de recursos, ja que estableix un descompte del 30% en productes i serveis per a aquelles persones vinculades a Càritas. El mateix acord serveix també perquè Cementiris de Barcelona inhumi com a beneficència.

Per beneficiar-se de qualsevol de les dues opcions, les persones sol·licitants han d’acreditar sempre que es troben en situació d’escassetat de recursos amb qualsevol document oficial i amb una identificació facilitada per Càritas.

Informe de Càritas 2011

Durant el 2012, Càritas va atendre 58.868 persones.  atès La majoria de persones ateses són famílies amb fills i amb una situació econòmica greu, ja que només un 12% dels adults tenen un contracte de treball. A més, també s’ha registrat un increment d’atencions a menors d’edat respecte de l’any passat. Abans, Càritas representava un complement per a aquestes famílies, mentre que ara s’ha convertit en una font de supervivència.