El Servei d’Atenció i Denúncia va néixer l’any 1992 amb el nom d’Oficina d’Informació i Denúncies (OiD). L’objectiu era atendre persones que havien estat víctimes o testimonis de situacions de racisme. La majoria de casos són conflictes al carrer o entre veïns i també relacionats abm el dret d’admissió als locals d’oci. Des de l’any 1997, el servei ha atès més de 6.000 persones i, des de 1999 fins a l’actualitat, ha acceptat una mitjana de 100 nous expedients anuals.

El 2011 es va treballar en 225 casos, 90 dels quals eren nous. Per tipologia, els problemes que més van augmentar van ser les agressions i discriminacions entre particulars (22%) i la discriminació en serveis no bàsics (accés a locals d’oci, diferència de tracte a bars i restaurants en un 20%). Aquests conflictes, juntament amb les agressions i abusos de seguretat privada (9%), mostren una radiografia preocupant de les conseqüències de la normalització del racisme a Catalunya.

Des de SOS Racisme asseguren que des de 1992, quan va néixer el SAiD, el nombre de casos que atenen cada any no ha variat. Denuncien que les situacions de racisme continuen i que, cada vegada més, la mediació no és un element útil i s’acaben portant els casos als tribunals.