Un dels objectius a llarg termini d’aquesta iniciativa és potenciar l’ocupació de qualitat al districte i, per això, hi treballen universitats, escoles internacionals, centres sanitaris i empreses, entre les quals hi ha un gran nombre d’editorials i indústries creatives.

En els mesos previs de treball s’han creat comissions que desenvoluparan la feina en quatre línies: la promoció de vocacions científicotècniques i la creació de lligams entre empresa, universitat i instituts; unir els inversors del districte per tal d’augmentar-ne el nombre; treballar per difondre informació sanitària útil per als ciutadans i descobrir noves oportunitats per al sector de la salut; i finalment crear una Associació d’Institucions de Sarrià – Sant Gervasi perquè les representi davant de les institucions i organitzacions econòmiques.