El nucli antic de l'històric poble de Sant Andreu es conservarà tal com és. La modificació del pla general vol posar ordre a la trama urbana, però sense modificar l'estructura característica del barri. El carrer Gran de Sant Andreu es potenciarà com a eix vertebrador. A diferència del vigent, el nou pla permetrà la línia desigual que ara dibuixen les cases. A més, es vol convertir en plataforma única el tram central del carrer i anivellar les voreres amb la calçada. El nou pla també dibuixa dos nous eixos cívics que creuen el barri. Un des de Can Dragó fins a l'estació de tren de Sant Andreu Comtal, i un altre de perpendicular des del Parc de la Pegaso fins a les antigues casernes. Vials per on ara passen cotxes que seran exclusius per a vianants, amb l'objectiu de fer un barri més permeable en totes direccions. La modificació també desafecta 240 habitatges dels 300 que amb l'antic pla general estaven qualificats com a vials, zones verdes o equipaments. A més, s'han catalogat edificis del carrer Gran de Sant Andreu per l'interès patrimonial que tenen. El pla concentra la majoria d'equipaments a l'entorn de l'illa de Can Fabra i a l'antiga Fabra i Coats, i preveu augmentar un 20% les zones verdes, sobretot amb el parc que es guanyarà amb la cobertura de l'estació de Sant Andreu Comtal.

La modificació del Pla General Metropolità vol posar ordre a la trama urbana, però sense modificar l’estructura característica del barri. Una de les claus serà el manteniment del carrer Gran de Sant Andreu com a eix vertebrador. A diferència del vigent, el nou pla permetrà la línia desigual que ara dibuixen les cases. A més, es vol convertir en plataforma única el tram central del carrer.

Segons ha explicat avui l’Ajuntament, gràcies al nou plantejament es desafectaran un total de 240 habitatges dels 300 afectats pel PGM actual, que els qualificava com a vials, zona verda o equipaments.

El nou pla també preveu augmentar el catàleg patrimonial del districte amb la inclusió de 88 noves finques i el conjunt del carrer Gran de Sant Andreu.

Per a l’execució del conjunt d’actuacions plantejades al nou pla es preveu un termini general d’actuació de 10 anys i una inversió econòmica global de 21.653.038 euros.