(ACN) L’escalfament global provocat pel canvi climàtic podria fer augmentar la mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant els mesos d’estiu més que a l’hivern. És la conclusió principal d’un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que ha analitzat la relació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària per patologies respiratòries. La recerca posa sobre la taula la necessitat que els centres sanitaris impulsin mesures per adaptar-se al canvi climàtic.

Per fer el càlcul entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària, els investigadors han fet servir dades sobre les hospitalitzacions diàries, la temperatura, la humitat relativa i els contaminants atmosfèrics com l’ozó, el diòxid de nitrogen, el PM2,5, o el PM10. 

Més ingressos a l’hivern, però més mortalitat a l’estiu

Els resultats mostren que els ingressos hospitalaris a Madrid i Barcelona va ser més alts durant els mesos d’hivern i menor durant l’estació càlida, de juny a setembre. Tot i això, la màxima incidència de mortalitat hospitalària es va produir durant l’estiu, i va estar molt relacionada amb les altes temperatures.

D’acord amb la recerca, la calor de l’estiu va ser responsable del 16 % i del 22,1 % del total d’hospitalitzacions mortals per malalties respiratòries a la capital espanyola i la catalana, respectivament. L’efecte de les altes temperatures va ser immediat, ja que la major part de l’impacte va tenir lloc durant els tres primers dies des de l’exposició a la calor.

Si no s’adopten mesures d’adaptació eficaces als centres sanitaris, l’escalfament global podria agreujar la càrrega de mortalitat dels pacients hospitalitzats per malalties respiratòries durant el període estival”
Hicham Achebak, investigador de l’ISGlobal

Les dones, més vulnerables

Les dones van ser més vulnerables a les altes temperatures que els homes, possiblement perquè tenen un llindar més alt per sobre del qual s’activen els mecanismes de sudoració, i menys producció de suor que els homes. Aquest fet que es tradueix en menys pèrdua de calor per evaporació.

La recerca també ha demostrat que la calor va contribuir a fer augmentar el risc de mortalitat en pacients hospitalitzats per malalties respiratòries, mentre que les baixes temperatures no es van associar amb aquesta variable. Segons l’equip investigador, això podria tenir a veure amb el fet que els serveis sanitaris estan cada cop més preparats per fer front als pics hivernals de malalties respiratòries.