DANIEL ALFONSO, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Gairebé vuit de cada 10 catalans consideren que hi ha bastant o molta corrupció a Catalunya, i el 92,8% ho considera un problema greu. Per això, apunten directament a la classe política, que creuen que hauria d’estar més compromesa amb la lluita contra la corrupció. Durant aquest any, l’Oficina Antifrau ha rebut més de 140 denúncies, de les quals 14 han acabat a fiscalia.

Precisament les entitats financeres són les empreses on, segons els catalans, creuen que la corrupció està més estesa. Quasi el 94% dels enquestat pensen que el frau fiscal és un problema molt o bastant greu i ho atribueixen al fet que les sancions no s’apliquen ni són prou dures per als que més defrauden.

El baròmetre 2012 també constata la mala imatge que tenen els polítics: vuit de cada 10 ciutadans consideren que els càrrecs polítics són, en general, poc o gens honestos, i un 84% considera que els partits polítics no tenen gaire interès a lluitar contra la corrupció. Pel que fa al finançament dels partits, el 45% creu que són poc transparents i el 43%, que hi ha corrupció dins els partits.