L’Hospital Vall d’Hebron impulsa el programa ‘m’adapTU’ amb l’objectiu d’acollir i acompanyar els usuaris amb Trastorns de l’Espectre Autista durant la seva estada al centre. L’objectiu és ajudar els pacients amb TEA a preparar la visita i familiaritzar-se amb l’entorn hospitalari a través de diverses estratègies. El programa començarà a implementar-se els propers mesos a tots els serveis de l’hospital.

L’anticipació disminueix l’angoixa de les persones amb TEA

Les persones amb un Trastorn de l’Espectre Autista necessiten conèixer en tot moment què passarà a continuació, per això és molt important que tinguin una rutina establerta i la puguin seguir. Quan això no passa o quan han d’anar a un espai desconegut, com és el cas d’un hospital, hi ha probabilitat que aquestes persones s’angoixin i no sàpiguen com actuar. Per facilitar la seva estada o la visita programada al centre, l’Hospital Vall d’Hebron ha decidit implementar una sèrie d’estratègies a tots els serveis. Una d’aquestes iniciatives és la creació d’una plataforma en línia amb informació i vídeos dels espais de l’hospital i la distribució de carpetes amb pictogrames a tots els professionals per facilitar la comunicació entre ells i els usuaris amb TEA. La plataforma permetrà visualitzar les instal·lacions als usuaris des de casa i aquests ja sabran com és el servei al que han d’anar abans d’arribar a l’hospital. D’altra banda, els pictogrames permeten millorar la comunicació in situ amb aquells usuaris amb els quals la comunicació verbal no és tan fluida.

La idea es adaptar-nos a les necessitats dels usuaris amb TEA i a qualsevol col·lectiu neurodivergent. Hem de trencar l’estereotip d’una medicina quadriculada
Laura Gisbert, coordinadora programa atenció integral TEA Hospital Vall d’Hebron

La idea és començar aviat a fer grups de treball amb els treballadors i implementar poc a poc aquestes dinàmiques a tot l’hospital. Una de les primeres accions serà sensibilitzar i formar els professionals sobre el TEA. De fet, l’hospital ja està dissenyant conjuntament amb la Federació Catalana d’Autisme una guia bàsica sobre l’abordatge del pacient amb autisme.

El TEA un trastorn amb múltiples manifestacions

El TEA és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta la configuració del funcionament del cervell i del sistema nerviós. A Catalunya, una de cada 81 persones té autisme. “S’anomena espectre perquè cada cas és singular i el trastorn engloba des de persones amb capacitat verbal i cognitiva preservada, fins a altres amb elevades necessitats de suport”, explica la coordinadora del programa d’atenció integral TEA, Laura Gisbert. El denominador comú és un dèficit persistent en la comunicació i en la
interacció social, així com tenir patrons repetitius i restringits de conductes, activitats i interessos que incideixen en la capacitat de la persona per adaptar-se de manera flexible al seu entorn.