La despesa sanitària de Catalunya és inferior a la mitjana europea i a l'espanyola. És per això que, des d'aquesta associació professional, consideren que les retallades del sector no estan justificades. Asseguren també que el govern català no només busca l'estalvi, sinó que té com a objectiu un canvi de model del sistema de salut. La proposta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris va en la direcció oposada a les mesures que ja aplica la conselleria. Volen que augmentin els ingressos en salut alhora que se n'optimitza la gestió. AGUSTÍ COLOM, professor d'Economia de la UB "La idea que cal revisar el sistema impositiu i incrementar els impostos comença a ser en l'agenda de la major part de les forces polítiques. Si volem un estat del benestar homologable a Europa, necessitem uns recursos homologables a Europa." Des de l'Associació Científica alerten també que la despesa farmacèutica catalana és desmesurada. Segons dades oficials, la meitat del pressupost total es destina als medicaments. JOAN RAMÓN LAPORTE, catedràtic de Farmacologia de la UAB "El 2010 de tot el que va gastar l'Instituit Català de la Salut més de la meitat, el 51%, va ser en medicaments, això és un percentatge absolutament tercermundista. Deu punts més en medicaments que en personal. Després s'omplen la boca dient que els professionals de la salut són la part més important del sistema, etcètera." La proposta del CAPS és reduir el nombre total de receptes (que aquest any ha augmentat un 3%) i retallar molt més el pressupost en farmàcia. La societat, diuen, està massa acostumada a consumir medicaments i cal un canvi cultural per fomentar l'estalvi. És per això que també demanen la creació de comissions que seleccionin els fàrmacs que es prescriuen, amb l'objectiu que siguin menys i més barats.

El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, que aglutina professionals de la salut, argumenta que el fet de tenir una despesa inferior a la mitjana europea  és un motiu que evidencia que les retallades en aquesta àrea no estan justificades. Per això, demana que s’impulsi una millora de la gestió, per exemple, en la despesa farmacèutica, que des del CAPS es considera desmesurada. De fet, la meitat del pressupost es destina als medicaments i l’entitat denuncia que al darrere de tot això hi ha els interessos de les indústries farmacèutiques.