En els serveis d'urgència cada dia estaran operatives una quarantena d'ambulàncies menys que les que hi ha ara. Es vehicles treballaran menys hores i els qui en pagaran les conseqüències, asseguren els sindicats, seran els usuaris. VENANCI GARCIA, Agrupació d'Ambulàncies CCOO "Amb 400 aquesta retallada passarem de 10 minuts a 20 minuts o 30 minuts la resposta en un servei, si no és que estan ocupades." Les ambulàncies de transport no urgent, que cobreixen desplaçaments a centres de rehabilitació o residències, reduiran el nombre de sortides. La retallada arribarà al 12% en un context de restructuració del mapa sanitari que, segons els sindicats, farà que augmenti la demanda d'ambulàncies. MANEL CAMPAÑA, Agrupació d'Ambulàncies CCOO "Si en una comarca tenim quatre centres que fan TAC, en tanquem tres per centralitzar recursos. I això què farà? Generarà més transport sanitari." Per intentar aturar aquests canvis, han convocat quatre jornades de vaga per als propers 19, 20, 21 i 22 de juliol.