JORGE DEL OLMO, Espacio Harley Davidson "Sóc el Jorge del Olmo, d'Espacio Harley Davidson de Barcelona, del carrer de Joan Güell. És la botiga, jo diria que més completa sobretot de roba, de complements... Que és aquesta part que encara està molt per descobrir al món de la Harley Davidson. Aquesta és la tercera o quarta vegada que es fan els Harley days a Barcelona. Hi ha un vincle molt interessant entre Barcelona i Harley. Jo crec que aquestes dues marques tenen similituds molt interessants. És a dir, tant Harley com Barcelona podríem parlar de cosmopolita, podríem parlar de creativitat, podríem parlar de diversió, podríem parlar de gent amb empenta. Tot això té a veure amb les dues marques i jo crec que serà una relació amb molt llarg termini. Què ens aporta a nosaltres? A nosaltres ens aporta molta gent que no coneixia la marca, conèixer una mica més què és Harley Davidson i al final el que estem aconseguint, que jo crec que és molt important, és que es popularitzi, que es normalitzi Harley Davidson. Harley Davidson és una gran marca, és una marca que et penses que qualsevol que tingui una Harley Davidson ha de tenir un nivell d'adquisió alt. Això passa amb les grans Harleys, però les Harleys petites és una moto per a tothom."