“No podem ni anar al lavabo, és vergonyós”. Veïns del carrer de Trapani com l’Anna han de superar una cursa d’obstacles cada cop que han d’entrar-hi. El seu bloc està afectat d’aluminosi, una patologia de formigó que li fa perdre consistència, i els tècnics municipals han apuntalat aquesta part de la casa per raons de seguretat. En una situació similiar es troba l’Araceli, que té problemes de mobilitat i el bany també apuntalat. Com la d’ella encara hi ha actualment 40 comunitats de veïns amb aquesta patologia estructural. El problema és que l’Administració només es feia càrrec del 85% del cost de la rehabilitació i molts veïns no podien fer front al 15% restant. Ara, l’Ajuntament està disposat a avançar aquests diners amb la intenció de recuperar-los una vegada es venguin els pisos. El pla està previst que comenci a funcionar a finals d’aquest any i que s’ultimi el 2015, ja que està previst en el paquet d’inversions pactat entre CiU i el PP.

Per poder acollir-se a aquest ajut complementari del 15%, la unitat familiar haurà de tenir una renda dues vegades inferior a la mitjana de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).