La desafectació del barri de la Satalia és una de les novetats més destacades que incorpora la modificació del Pla general metropolità (PGM) a l’àmbit de Montjuïc, que aquest dijous se sotmet a aprovació inicial en la Comissió de Plenari d’Hàbitat Urbà. La modificació recull també la supressió del Parc d’Acollida d’Animals de Companyia a la muntanya. Alhora preveu un augment dels sòls destinats a espais lliures i l’objectiu és clarificar els usos tant del parc com dels equipaments.

Respecte a la Satalia i, d’acord amb les al·legacions recollides, es proposa desafectar el barri de prop de 38.000 metres quadrats. La modificació estableix les condicions per reconèixer el teixit preexistent i posar en valor i protegir les edificacions amb major entitat arquitectònica. Això serà possible en un futur Pla de millora urbana que s’elaborarà després d’un procés de treball amb les entitats del barri. L’Ajuntament preveu iniciar-lo un cop s’acabi el termini d’exposició pública i d’al·legacions de la modificació del PGM, que ha de substituir el pla de 2010.

Els veïns de la Satalia fa anys que reivindiquen la història i el valor arquitectònic del barri. Hi ha 400 veïns empadronats i la majoria de cases són habitatges unifamiliars amb jardí i hort.