55.000 persones majors de 75 anys viuen soles a Barcelona i la tendència va en augment. De fet, de mitjana cada dia s’incorporen 13 persones al servei de Teleassistència i sis al Servei d’Ajuda al Domicili. Es calcula que el 2030 un de cada 3 barcelonins tindrà més de 60 anys. Per fer front a la situació i atendre amb les persones amb més vulnerabilitat, l’Ajuntament ha impulsat un pla amb 77 mesures.

Les superilles socials ja són una realitat

Una de les mesures més destacades és la implantació de les anomenades superilles socials. Es tracta d’un canvi en el funcionament del SAD, en què les treballadores que fan l’atenció domiciliària atenen els mateixos usuaris d’una mateixa zona. D’aquesta manera, els veïns atesos coneixen el seu treballador de referència però també el grup de treballadors del servei que atén altres veïns del barri i que pot atendre’l en algunes ocasions.

D’altra banda, es reforça la comunicació entre treballadors i usuaris, però també amb els familiars per tenir un contacte més directe i poder fer un millor seguiment de la persona atesa. A més, el grup de treballadors tenen un espai al barri o a la zona on es treballa per reunir-s’hi i fer un seguiment de tots els casos que atenen, així com una zona de descans. De moment hi ha tres proves pilot engegades, en grups de 14 treballadors que atenen uns 60 usuaris cadascun.

A més, també s’ha elaborat un mapa amb les persones grans que hi ha a cada illa de cases de la ciutat. La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz explica que aquest estudi pot millorar el servei: “Suposa una revolució a l’hora de pensar les polítiques perquè ens podem anticipar“, afirma.

Convivència intergeneracional

Entre les mesures impulsades també hi ha la de desenvolupar camins amics per a la gent gran i impulsar el servei de transport a demanda, així com impulsar fórmules d’habitatge cooperatiu i compartit.

El pressupost per a l’estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment ha passat de 84 milions d’euros el 2015 a 138 milions el 2018, amb un increment del 65 %. De fet, una tercera part del pressupost de Drets Socials es dedica a serveis i polítiques per a la gent gran.