Les sol·licituds s’han de fer a l’Oficina d’Atenció Ciutada de Sagrada Família, al carrer d’Aragó, entre el 7 i el 23 de novembre, juntament amb una fotocòpia del DNI. Els ciutadans que vulguin accedir a una de les 16 parcel·les han de  complir diversos requisits, com tenir un mínim de 65 anys, estar  jubilats, viure a l’Eixample i estar capacitats físicament per fer  treballs agrícoles. No podran optar al sorteig aquells ciutadans que ja hagin estat adjudicataris d’una parcel·la del projecte Horts Urbans amb anterioritat, ni aquells que conviuen amb algú a qui ja s’hagi adjudicat una parcel·la.

Abans que es dugui a terme el sorteig, es realitzaran tres sessions informatives, el 7 de novembre a les 12 h, al Centre Cívic de Sagrada Família, el 8 de novembre a les 16.30 h a l’Aula Ambiental de Sagrada Família i el 13 de novembre a les 12 h, al Centre Cívic Urgell.

El de Sagrada Família va ser el primer i, fins ara, únic hort urbà de l’Eixample. La iniciativa de la xarxa d’horts urbans de Barcelona, que va néixer l’any 1997 i que depèn de l’Àrea de medi Ambient, disposa de 13 horts repartits per la ciutat. El programa pretén incorporar a les persones majors de 65 en activitats físiques de millora ambiental a través del conreu d’hortalisses. A més de la positiva incidència física per als usuaris, també es vol incentivar els espais verds públics de la ciutat.